Privacybeleid

Dit is de website van hetmagazijnvanholland.nl

Ons bedrijfsadres is graaf janlaan 62 2181 TM Hillegom

Ons postadres is graaf janlaan 62 2181 TM Hillegom

Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 34077705

Ons B.T.W.-nummer is NL185732471B02

 

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch

uw domeinnaam, noch uw e-mailadres.

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij 

- uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website

 

De informatie (naam, adres en woonplaats) wordt alleen intern gebruikt voor het kunnen afhandelen van de bestelling(en) en wordt niet doorgegeven aan

andere organisaties voor commerciële doeleinden.

 

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat

verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf

van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de

bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek) 

- registratie tbv financiele afwikkeling en om u te kunnen laten

inloggen.

 

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op

internet.

 

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken

wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare

standaarden binnen de IT-sector.

 

 

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid ?

---------------------------------------------------------------

 

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons

opnemen 

- Per email: zie ons contactformulier.

- Per telefoon: 06-53325856

- Per brief: graaf janlaan 62 2181 TM Hillegom

 

Over communicatie per e-mail

 

Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf,

kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres en

telefoonnummer, of u gelijk afmelden via de hyperlink die bij elke

nieuwsbrief staat vermeld. 

 

Over communicatie per brief

 

Als u ons via het web uw postadres meedeelt, 

- kunt u van ons periodieke mailings ontvangen, met informatie over

producten en diensten. Als u dergelijke mailings niet wenst te

ontvangen, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde

adres.

 

Over communicatie per telefoon

 

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf u

alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te

informeren over de bestellingen die u on-line geplaatst hebt.

 

Indien u geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële

telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via de

website van de Stichting Infofilter: www.infofilter.nl.

 

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe

doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons « privacy-beleid ». In dat

geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te

gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van

de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke

gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

 

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle

informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze

informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven

vermelde adres.

 

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om

eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren.

Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact

met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

 

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons

privacybeleid, neem dan contact op met 

- ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres